Zgodnie z prawem pisemne uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie dwutygodniowym od dnia zgłoszenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, a gdy wniosek taki nie był zgłoszony – od dnia zaskarżenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. W sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia pisemnego uzasadnienia w terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzydzieści dni.

Gdy sędzia Leszek Mazur aspirował do Krajowej Rady Sądowniczej, do marszałka Marka Kuchcińskiego trafiła kryształowa opinia o wiedzy, kompetencjach i sprawności orzeczniczej sędziego z Częstochowy. „Wobec sędziego L. Mazura nie było nigdy prowadzone postępowanie dyscyplinarne ani wyjaśniające, nie udzielano mu wytyków” – wynikało z informacji prezesa SO w Częstochowie kierowanej do Marszałka Sejmu.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej