Przejście Merkurego na tle tarczy słonecznej widoczne w Częstochowie w dniu 7 maja 2013. Zaznaczony Merkury.

Grzegorz Czepiczek
04.05.2016 13:00

Film zmontowany z fotografii wykonanych przez Grzegorz Czepiczka w odstępnie co 15 minut za pomocą teleskopu Newtona o średnicy zwierciadła 250 mm i ogniskowej 2400mm. Aparat fotograficzny Zenit 12XP klisza Fuifilm Superia 100.