Autostrada A1. Kolejny odcinek jezdni na północ od Częstochowy pokrywany betonem

GDDKiA Łódź
12.05.2020 13:29

Układanie nawierzchni na autostradzie A1 pomiędzy Częstochową a Tuszynem przyspiesza. Kilkanaście dni po tym jak Budimex zaczął betonować odcinek A, takie prace rozpoczął wykonawca odcinka D - firma Intercor