Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Igor Ryukou ma 33 lata i przyjechał do Częstochowy na początku 2018 r. Jak mówi, na Białorusi nie było jeszcze tak źle jak teraz, ale już wówczas nie widział dla siebie perspektyw w kraju. W Częstochowie znalazł się przypadkowo, bo stąd trafiła się oferta pracy jako konstruktor technolog w firmie zajmującej się obróbką i skrawaniem. Po paru miesiącach ściągnął do Częstochowy żonę i córkę. Żona pracuje jako szwaczka, z kolei córka we wrześniu pójdzie do drugiej klasy.

– Poniższego maila wysłałem do Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej pana Jacka Czaputowicza – mówi. Publikujemy pełną treść:

Do Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Czaputowicza

Od obywatela Republiki Białoruś Igora Ryukou

Szanowny Panie Ministrze!

Zwracamy się do Pana z prośbą o jednoznaczne zamanifestowanie przywiązania Rzeczypospolitej Polskiej do wartości demokratycznych, poszanowania praw człowieka i wolności słowa, a także o niezwłoczną reakcję na krwawe, brutalne i pełne przemocy represje wobec pokojowo nastawionych obywateli Białorusi.

Prosimy o nieuznanie Aleksandra Łukaszenki za prawowitego prezydenta Białorusi i uznanie Swietłany Tichonowskiej za Prezydenta Nadziei całego pokojowo nastawionego narodu białoruskiego. Apelujemy o wprowadzenie trzech pakietów sankcji wobec Aleksandra Łukaszenki i jego reżimu:

1. Przyjęcie aktu Magnitskiego [co to jest – czytaj poniżej - red.] względem Białorusi w odniesieniu do wszystkich osób zaangażowanych w represje, uprowadzenia, tortury, zabójstwa, zwolnienia, groźby odebrania dzieci i inne prześladowania pokojowo nastawionych białoruskich obywateli, a także w odniesieniu do osób zaangażowanych w fałszowanie wyników wyborów prezydenckich w 2020 r. oraz fałszowanie sytuacji związanej z epidemią COVID-19. Prosimy o stworzenie listy takich osób w trybie otwartym, z możliwością dopisywania danych o kolejnych osobach w miarę otrzymywania kolejnych potwierdzonych informacji.

2. Natychmiastowe zaprzestanie wszelkiej pomocy humanitarnej, finansowej i technicznej Aleksandrowi Łukaszence i jego strukturom, aby nie finansować aparatu państwowych represji i nie wspierać państwowej machiny korupcji. Kryterium identyfikacji tego rodzaju pomocy jest rejestracja projektów międzynarodowych w dowolnych strukturach państwowych Białorusi.

3. Wprowadzenie zakazu importu do Rzeczypospolitej Polskiej lub/i wprowadzenie dodatkowego cła na takie wyroby białoruskich firm (a także firm dostarczających elementy czy materiały niezbędne w produkcji tych wyrobów), które wytwarzane są z naruszeniem praw człowieka (zwalnianie ludzi z pracy z powodów politycznych czy ze względu na obywatelską postawę, praca przymusowa itd.) Prosimy o stworzenie takiej listy w trybie otwartym.

Prosimy Pana, Szanowny Panie Ministrze, o jednoznaczne i przekonywające zamanifestowanie tym samym, że Rzeczpospolita Polska popiera demokratyczny wybór pokojowo nastawionych Białorusinek i Białorusinów, a nie krwawy reżim Aleksandra Łukaszenki.

Z wyrazami szacunku i wielką nadzieją na Pańskie zaangażowanie i odpowiedź,

Igor Ryukou

* Akt Magnitskiego – nazwisko Siergieja Magnitskiego stanowi na całym świecie synonim walki z łamaniem praw człowieka w XXI w. Rosyjski prawnik podczas pracy dla rosyjskiego oddziału Hermitage Capital Management ujawnił nadużycia w organach skarbowych Federacji Rosyjskiej. W rezultacie został poddany represjom i osadzony pod fałszywymi zarzutami w areszcie, gdzie zmarł. Nazwiskiem Magnitskiego nazywa się w różnych krajach akty prawne umożliwiające nakładanie sankcji na kraje, gdzie łamane są prawa człowieka – np. zakazy wjazdu przedstawicieli administracji reżimu.

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu

Wypróbuj prenumeratę cyfrową Wyborczej

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych,
lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej.