Policjanci sprawdzali czy kierujący i piesi w sposób prawidłowy poruszają się po drogach. Ujawnili 41 kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość, 4 wyprzedzało w rejonie przejść dla pieszych, a 1 omijał pojazd, który zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Piesi natomiast w większości przechodzili przez jezdnię w miejscu niedozwolonym lub na czerwonym świetle.
Więcej
    Komentarze
    `